Activity

From 01 Aug 2011 to 30 Aug 2011

30 Aug 2011

18:54 Zadanie #2162 (Zamknięty): Rzucenie wyjątku dla nieznanej nazwy korpusu
Maciej Janicki
18:12 Zadanie #2126 (Zamknięty): Implementacja chunkera MajorityVotingChunker
Maciej Janicki
18:12 Zadanie #2127 (Zamknięty): Implementacja chunkera UnionChunker
Maciej Janicki
18:12 Zadanie #2125 (Zamknięty): Generator cech
Maciej Janicki
18:11 Zadanie #2129: Implementacja klasy ChunkerEvaluator
Pozostało do zrobienia: poprawić formatowanie danych wyjściowych, testowanie na nauczonych chunkerach. Maciej Janicki
12:31 Zadanie #2163: Dostosowanie funkcji CrfppChunker.chunkSentence
Nie zostało dostatecznie przetestowane, bo chunker jest na razie za słabo nauczony i w prostych zdaniach (np. "Pan Bo... Maciej Janicki
11:58 Zadanie #2128 (Zamknięty): Implementacja chunkera WcclChunker
Maciej Janicki

29 Aug 2011

19:30 Zadanie #2163 (Zamknięty): Dostosowanie funkcji CrfppChunker.chunkSentence
Należy dostosować funkcje pomocnicze do nowej struktury danych. Treść poprzedniej wersji funkcji znajduje się w pliku... Michał Marcińczuk
19:24 Zadanie #2162 (Zamknięty): Rzucenie wyjątku dla nieznanej nazwy korpusu
Jeżeli w opisie zestawienia korpusów z nazwami symbolicznymi korpusów pojawi się nazwa, która nie została zdefiniowan... Michał Marcińczuk
18:05 Zadanie #2126: Implementacja chunkera MajorityVotingChunker
Zrobione, ale jeszcze nie testowane. Maciej Janicki
18:05 Zadanie #2127: Implementacja chunkera UnionChunker
Zrobione, ale jeszcze nie testowane. Maciej Janicki
10:07 Zadanie #2124 (Zamknięty): Zmiana argumentu dla konstruktorów readerów i writerów
Maciej Janicki

27 Aug 2011

22:12 Zadanie #2129 (Zamknięty): Implementacja klasy ChunkerEvaluator
Implementacja klasy do oceny chunkerów zgodnie z przygotowanym szablonem i komentarzami w opisach funkcji (w pliku Ch... Michał Marcińczuk
21:21 Zadanie #2128 (Zamknięty): Implementacja chunkera WcclChunker
WcclChunker będzie opakowaniem na program wccl-rules wykonujący reguły wccl znajdujące się we wskazanym pliku. Sposób... Michał Marcińczuk
20:03 Zadanie #2127 (Zamknięty): Implementacja chunkera UnionChunker
Zgodnie z opisem w nagłówku klasy.... Michał Marcińczuk
20:02 Zadanie #2126 (Zamknięty): Implementacja chunkera MajorityVotingChunker
Zgodnie z opisałem w nagłówku klasy.... Michał Marcińczuk
19:12 Zadanie #2125 (Zamknięty): Generator cech
Uruchomienie generatora cech na podstawie parametrów '-feature'.
Generator został zrealizowany jako singleton, pon...
Michał Marcińczuk
18:30 Zadanie #2124 (Zamknięty): Zmiana argumentu dla konstruktorów readerów i writerów
Obecnie readery i writery jako parametry przyjmują nazwy plików. Proponuję, aby zmienić typ parametru na strumienie, ... Michał Marcińczuk

26 Aug 2011

18:06 Zadanie #2122 (Zamknięty): Trenowanie CRF++ z generowaniem szablonu atrybutów w locie
Maciej Janicki

25 Aug 2011

19:14 Zadanie #2119 (Zamknięty): Wczytywanie danych w formacie CCL i IOB
Poprawiony błąd ze znakiem &. Maciej Janicki
17:49 Zadanie #2119: Wczytywanie danych w formacie CCL i IOB
Problem ze znakiem "&" w formacie CCL - traktowany jako początek encji. Nie udało się jak na razie wyłączyć encji. Maciej Janicki
17:49 Zadanie #2120 (Zamknięty): Zapis danych w formacie CCL i IOB
Maciej Janicki
12:13 Zadanie #2121 (Zamknięty): Warunkowe wczytanie konfiguracji lokalnej
Maciej Janicki

24 Aug 2011

21:03 Zadanie #2122 (Zamknięty): Trenowanie CRF++ z generowaniem szablonu atrybutów w locie
Przykładowa konfiguracja tagera CRF++ do uczenia:... Michał Marcińczuk
20:39 Zadanie #2121 (Zamknięty): Warunkowe wczytanie konfiguracji lokalnej
Jeżeli w katalogu z paczką liner2.jar znajduje się plik local.ini, to jest on automatycznie wczytywany jako zestaw pa... Michał Marcińczuk
20:36 Zadanie #2120 (Zamknięty): Zapis danych w formacie CCL i IOB
Możliwość zapisu przetworzonego korpusu do formatu CCL i IOB. Michał Marcińczuk
20:34 Zadanie #2119 (Zamknięty): Wczytywanie danych w formacie CCL i IOB
Możliwość wczytania danych do przetworzenia w formacie IOB i CCL. Michał Marcińczuk
 

Also available in: Atom