L2

run.py

Typ korpusu wejściowego

W tej chwili można podać do run.py typ korpusu (przełącznik -f, przyjmujący zgodnie z corpus2_whole.CorpusReader wartości: document, poliqarp) oraz ścieżkę do tego korpusu. W przypadku typu document należy w indeksie korpusu podać parami ścieżki do anotacji i relacji oddzielonych od siebie ; (średnikiem), plików wchodzących w skład korpusu. W przypadku typu poliqarp podajemy ścieżkę do pliku, w którym mamy ścieżkę(i) do korpusu(ów) w formacie poliqarp