Konfiguracja klastra

TODO: co ten dokument ma opisywać? Uporządkować albo usunąć. To jest publiczne wiki. Tymczasowo przeniosłem informacje o naszych serwerach tu.

Logowanie

cenzura

Informacje o klastrze

cenzura

Lokalna instalacja

cenzura

Zainstalowane paczki:

  • python 2.6.7
  • libffi 3.0.10
  • icu 4.8.1
  • libsigc++ 2.2.10
  • libxml2 2.7.8
  • libxml++ 2.30.1
  • loki 0.1.7
  • cmake 2.8.5

Obecne problemy

Przy próbie kompilacji corpus2 używane są biblioteki systemowe (starsze) zamiast tych z lokalnej instalacji (w tym wypadku chodzi o icu 3.6 vs icu 4.8.1). Prawdopodobne problemy w skrypcie FindICU.cmake