Jak zgłaszać błędy i uwagi

Proszę zgłaszać braki błędy w naszych narzędziach, brakującą dokumentację i propozycje rozszerzenia funkcjonalności — pomoże to ulepszyć nasze oprogramowanie.

Jak zgłaszać?
  1. Zaloguj się jako użytkownik „ticket”, hasło „iOvCotgu6dry” (bez cudzysłowia).
  2. Przejdź do „Projects” na górnym pasku i wybierz właściwy projekt.
  3. Kliknij w „New issue”, opisz błąd/uwagę i kliknij „Create”.

Będąc zalogowanym, możesz również przeglądać istniejące zgłoszenia. Przed zgłoszeniem błędu proszę sprawdzić, czy nie został już zgłoszony.

How to report issues

Please help improve our software by reporting bugs, feature requests and missing documentation.

To do so:
  1. Login to this system using “ticket” username. and “iOvCotgu6dry” password (without quotes).
  2. click on “Projects” on the top bar and proceed to the proper project
  3. click on “New issue”, describe the bug/request/note and click “Create”.

The anonymous login allows to browse existing issues. Please make sure if the issue is not reported yet.

Note: should any abuse occur, the anonymous user account will be blocked.