Activity

From 04 Oct 2016 to 02 Nov 2016

02 Nov 2016

12:50 Zadanie #7410: Kompresja ccl
Testowanie kompresji:
wcrft nkjp_e2.ini -i ccl -o ccl:gz test1.ccl > test1.ccl.gz
Testowanie dekompresji:
...
Kamil Tagowski
10:53 Zadanie #7410 (Przypisany): Kompresja ccl
Branch: ccl.compression
Kamil Tagowski

05 Oct 2016

10:41 Zadanie #7409: Branch Ubuntu 16.04
Wykonane przez Michała Kalińskiego Kamil Tagowski
 

Also available in: Atom