Przeredagowana specyfikacja języka

Właściwa specyfikacja zaczyna się od dokumentu [[Specyfikacja]], tam są dalsze przekierowania.
Added by Adam Radziszewski over 12 years ago

Przeredagowałem specyfikację. Nowa specyfikacja jest podzielona wg rzeczywistych podjęzyków a nie wg podziału prac. Stare dokumenty (np. SpecyfikacjaL0) są wciąż dostępne, lecz mogą być nieaktualne. Patrz: Specyfikacja.


Comments