Zadanie #6341

Updated by Michał Marcińczuk almost 9 years ago

Cechy, które mają być wygenerowana na sklejonym orthcie:
<pre>
pattern
prefix-1
prefix-2
prefix-3
prefix-4
suffix-1
suffix-2
suffix-3
suffix-4
starts_with_upper_case
starts_with_lower_case
starts_with_symbol
starts_with_digit
has_upper_case
has_lower_case
has_symbol
has_digit
</pre>

Zmiana kodowania cech słownikowych.

Dla cech słownikowych należy zmienić kodowanie na:
* E(xact) -- cała anotacja znajduje się w słowniku,
* C(ointains) -- w słowniku znajduje się słowo/fraza, która jest częścią anotacji,
* O -- anotacja ani żaden jej fragment nie znajduje się w słowniku.

Back