Zadanie #5513

Updated by Michał Marcińczuk about 9 years ago

Przetworzenie listy plików będzie możliwe w trybie pipe po podaniu na wejściu pliku batchowego, tj.

<pre>
liner2-cli pipe -i batch:ccl -f index.txt -o batch:ccl -t -o index.txt
</pre>

Back