Zadanie #8555

Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

Dodać opcję domyślnej wartości dla własnych pól metadanych. Opcja powinna być alternatywą dla pola null.

Checkbox NULL zastąpić listą:

<pre>
Default value:
* empty,
* [______] // <-- droplista dla pola typu Enum, dla pozostałych input pole do wpisania wartości. Dla Enum powinna to być droplista.
</pre>

Back