Zadanie #8510

Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

Strona będzie składała się z trzech kolumna:
* lewa kolumna — tabelka z listą dokumentów,
* środkowa kolumna — tabelka z listą tokenów o niezgodnych interpretacjach,
* prawa kolumns — panel do konfiguracji.

h2. Panel do konfiguracji

# Opcja wyboru zbioru dokumentów po flagach (analogicznie jak dla zgodności dla anotacji),
# Opcja wyboru zbioru dokumentów po podkorpusach (analogicznie jak dla zgodności dla anotacji),
# Wybór jednego z dwóch trybów porównywania:
## porównywanie basów,
## porównywanie basów i ctagów,
# Wybór użytkowników z możliwością porównania z oryginalnym tagowaniem i tagowaniem po uzgodnieniu,

h2. Tabelka z listą dokumentów

# Wyświetlana po ustaleniu konfiguracji (wybór dokumentów, trybu i użytkowników)
# Kolumny w tabelce
## Identyfikator dokumentu
## Nazwa dokumentu (jak się zmieści?)
## Liczba tokenów
## Liczba niezgodnych tokenów
## PSA dla dokumentu
# Możliwość sortowania po kolumnach
# Po kliknięciu w wiersz pojawia się tabelka z listą niezgodnych tokenów (środkowa kolumna)

h2. Tabelka z listą niezgodnych tokenów

# Wyświetlana po kliknięciu w dokokument po lewej stronie
# Kolumny
## Lp. tokenu w dokumencie
##
Zakres tokenu od do
## Orth tokenu
## Decyzja pierwszego użytkownika
## Decyzja drugiego użytkownika

Back