Błąd #8462

Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

Problem występuje zarówno z poziomu panelu administracyjnego (Administrator > Annotations) jak i z poziomu Custom Annotation sets.

Opis przypadku powodującego błąd: wybieram Names, adjective i nam_adj. W formularzu edycji zmieniam nam_adj na nam_adj_new. Ramka pola edycji zmienia się na kolor czerwony. Wywołanie ajax zwraca:

<pre>
{"error":true,"error_code":"ERROR_PERMISSIONS","error_msg":"No permission to perform this action"}
</pre>


Edycja z konta administratora.

Back