Zadanie #994

Wiki: reprezentacja tagów i zbiorów symboli

Added by Adam Radziszewski almost 13 years ago. Updated almost 13 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:18 Oct 2010
Priority:NormalnyDue date:20 Oct 2010
Assignee:Tomasz Śniatowski% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Dokument na wiki, który bardzo zwięźle opisuje:
  • jak trzymamy tag,
  • jak trzymamy zbiór symboli,
  • pobranie zbioru wartości danego atrybutu dla tokena,
  • policzenie liczby różnych atrybutów w jednym zbiorze.

History

#1 Updated by Adam Radziszewski almost 13 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF