Błąd #99

Lepsze łączenie konfifuracji gdy są zduplikowane klucze

Added by Tomasz Śniatowski about 12 years ago.

Status:NowyStart date:19 May 2010
Priority:NiskiDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:1.x

Description

Dotyczy sytuacji gdy mamy 2 konfigi, np.:
K1:

[foo]
    bar = 1
    bar = 2

K2
[foo]
    bar = 3

obecnie jest magiczny _merge=override, nie jestto zbt ładne.

Also available in: Atom PDF