Zadanie #95

Wypisywanie błędów i ostrzeżeń

Added by Adam Radziszewski about 12 years ago. Updated about 12 years ago.

Status:NowyStart date:17 May 2010
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Tomasz Śniatowski% Done:

0%

Category:-
Target version:1.1

Description

Przydałby się prosty sposób ustawiania miejsca, gdzie trafiają błędy i ostrzeżenia i do tego komentarz.

History

#1 Updated by Tomasz Śniatowski about 12 years ago

  • Assignee set to Tomasz Śniatowski

Also available in: Atom PDF