Błąd #921

Sygnał USR1 czasem powoduje przerwanie maca-convert

Added by Adam Radziszewski over 12 years ago.

Status:NowyStart date:11 Oct 2010
Priority:NiskiDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Przesłanie procesowi maca-convert SIGUSR1 czasem powoduje przerwanie działania i wypisanie komunikatu „User defined signal 1” (czasem działa prawidłowo — program wtedy wypisuje postęp).

Also available in: Atom PDF