Zadanie #880

Nazwa nowego JOSKIPI

Added by Adam Radziszewski about 13 years ago. Updated about 13 years ago.

Status:RozwiązanyStart date:04 Oct 2010
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

JOSKIPI = Język Opisu Stanu Korpusu IPI.
Teraz nie ograniczamy się ani do korpusu IPI, ani do jego tagsetu, a może nawet nie chcielibyśmy mieć też IPI w nazwie. Proponuję znaleźć nową nazwę dla formalizmu.
Język będzie służyć m.in. do:
 • zapisu wyrażeń funkcyjnych, które przekształcają kontekst wystąpienia danego słowa w wektor cech stałej długości (głównie dla klasyfikatorów)
 • w tym wyrażeń zwracających wartości logiczne, tj. predykatów/ograniczeń
 • opisu ograniczeń, które musi spełnić ciąg wyrazów, by zostać uznany za jednostkę wielosłowową,
 • zapisu reguł anotacji fraz i bytów nazwanych
 • zapisu reguł oznaczania relacji składniowych (między frazami) i relacji semantycznych (między bytami nazwanymi)

Jeśli się zdecydujemy na nową nazwę, napiszemy, że język X jest kolejnym wcieleniem JOSKIPI, ale z instotnymi zmianami w założeniach.

History

#1 Updated by Adam Radziszewski about 13 years ago

Propozycje:
 • QUAS: Queries over Annotated Sentences
 • ANCORE (rum. „kotwice”): Annotated Corpus Rule Engine (jako nazwa narzędzia i jego języka)
 • SQUAT: Syntactic Queries over Annotated Text
 • ASERQ[E]: Annotated Sentence Rules & Queries [Engine]

#2 Updated by Maciej Piasecki about 13 years ago

Corpus Constraint Language = CorCoLa, CoCoLa, CoCoLan, CorCoLan

#3 Updated by Maciej Piasecki about 13 years ago

Język Ograniczeń Morfo-syntaktyczno-semantycznych = JOgraMss
Language of Morpho-syntactic-semantic Constraints = LaMorseC
Morpho-syntactic-semantic Constraint Language = MorseCoLan, MorCoLan, MossCoL

#4 Updated by Maciej Piasecki about 13 years ago

Jak na razie JOgraMss najbardziej mi się podoba ( :-) ): jest podobna do JOSKIPI, nie notowana i dobrze oddaje naturę języka.

#5 Updated by Bartosz Broda about 13 years ago

LaMorseC za to fajnie brzmi [la-morsek], tylko trzeba się upewnić czy nie nie ma to jakiegoś dziwnego znaczenia...

#6 Updated by Adam Radziszewski about 13 years ago

Mi się niezbyt podobają te dwa „s” na końcu. Może by zostawić morfo-syntaktycznych (będzie wtedy JOGRAMS)? Semantyki będzie tylko tyle, że będzie numer sensu albo anotacja, co do której umówimy się, że ma charakter semantyczny (ale będzie to tylko anotacja, o strukturze takiej samej jak te składniowe).
Druga rzecz, to nie jestem pewien, czy to dobrze oddaje charakter języka. Wiem, że nie możemy wszystkich cech języka uwzględnić w nazwie (sam to mówiłem :), ale tak naprawdę ograniczenia to tylko jeden z typów wyrażeń, które mamy — mamy w ogólności wyrażenia funkcyjne zwracające różne typy, typ logiczny to tylko jeden z typów wyrażeń (np. cechy dla klasyfikatora w tagerze są albo boolowskie, albo po dziedzinie symboli z tagsetów — np. cas[0], catfilter itp.).

#7 Updated by Tomasz Śniatowski about 13 years ago

W rozmowie z AdamemR parę dni temu padło jeszcze:
SERQ - Syntactic Engine for Rules and Queries

#8 Updated by Adam Radziszewski about 13 years ago

Proponowałbym nie używać naprzemiennie małych i wielkich liter, bo to wygląda trochę jak wzięte z korpusu blogów ;), poza tym nazwę się trudno pisze i łatwo o błędy (chodzi mi o pisownię w stylu JOgraMss)
Moja druga sugestia, to zrobić coś krótszego i łatwiejszego do wymówienia — albo krótszy skrót, który możemy czytać literami, albo mniej sylab.

A może coś takiego? (to wariacje na temat propozycji Maćka):
 • CCLang (j.w. — Corpus Constraint Language)
 • WROC-CCL (Wrocław Corpus Constraint Language)

Tak czy siak dalej podtrzymuję swoją propozycję QUAS :) (czyt. „kwas”)

#9 Updated by Adam Radziszewski about 13 years ago

Tomek mówi, ze skrót WCCL też nie jest zajęty przez żaden projekt programistyczny.

#10 Updated by Maciej Piasecki about 13 years ago

Może zamiast CCLang -> CCL lub CorCLang
może Corclang jako nazwa języka, a CCL jako akronim?
Pierwsze wolne, drugie w miarę wolne.

#11 Updated by Adam Radziszewski about 13 years ago

 • Status changed from Nowy to Rozwiązany

Przyjęto nazwę formalizmu CCL. Biblioteka nazywa się WCCL (libwccl), gdyż są już przynajmniej dwie biblioteki o nazwie libbccl. Dopóki nie napiszemy o tym żadnego artykułu, można ustalić, czy „oficjalną nazwą” będzie CCL, Corclang czy WCCL (np. Wrocław Corpus Constraint Language; WCCL jako nazwa projektu programistycznego jest wolna).

Also available in: Atom PDF