Zadanie #8793

Uzgadnianie anotacji — automatyczna zmiana akcji przy wyborze kategorii anotacji

Added by Michał Marcińczuk almost 5 years ago.

Status:NowyStart date:19 Feb 2019
Priority:PilnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:Release TBD

Description

Dla anotacji oznaczonych różnymi kategoriami domyślną akcją jest Do not create an annotation. Aby zmienić akcję trzeba kliknąć w Add as i wybrać kategorię anotacji. Użytkownicy od razu klikają w nazwę anotacji zakładając, że akcja automatycznie się ustawi na Add as. Należy zmienić zachowanie tak, aby radio automatycznie ustawiał się na Add as po zaznaczeniu kategorii anotacji. Jeżeli wszystkie kategorie będą odznaczone, to należy ustawić na Do not create an annotation.

inforex_agreement_action_fix.gif (29.6 KB) Michał Marcińczuk, 19 Feb 2019 11:02

Also available in: Atom PDF