Błąd #879

Dokumentację diabli wzięli

Added by Adam Radziszewski almost 12 years ago. Updated almost 12 years ago.

Status:RozwiązanyStart date:04 Oct 2010
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Na repo nie ma katalogu doc i jego zawartości (plików txt)

History

#1 Updated by Adam Radziszewski almost 12 years ago

  • Status changed from Nowy to Rozwiązany

Problem dotyczył tylko redmine, już działa

Also available in: Atom PDF