Błąd #8725

Błąd podczas linkowania zależności "test_guesser"

Added by Anonimowy Użytkownik about 5 years ago.

Status:NowyStart date:22 Sep 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Dzień dobry,

wykonując kolejne polecenia z instrukcji instalacji napotykam na błąd, który uniemożliwia ukończenie całego procesu:

[ 63%] Linking CXX executable test_guesser
libcorpus2.so.1.8: undefined reference to `Loki::Private::pTrackerArray[abi:cxx11]'
collect2: error: ld returned 1 exit status
libcorpus2/CMakeFiles/test_guesser.dir/build.make:114: recipe for target 'libcorpus2/test_guesser' failed
make2: * [libcorpus2/test_guesser] Error 1
CMakeFiles/Makefile2:182: recipe for target 'libcorpus2/CMakeFiles/test_guesser.dir/all' failed
make1:
[libcorpus2/CMakeFiles/test_guesser.dir/all] Error 2
Makefile:127: recipe for target 'all' failed
make: *
* [all] Error 2

Powyższy problem pojawia się przy poleceniu "make" - wielokrotnie ponowienie komendy oraz dodanie opcji "-j" nie pomaga.

Załączam CMakeCache.txt

CMakeCache.txt Magnifier (33.7 KB) Anonimowy Użytkownik, 22 Sep 2018 23:23

Also available in: Atom PDF