Błąd #8700

Problem z nawigacją (WSD)

Added by Marcin Oleksy about 5 years ago.

Status:NowyStart date:29 Aug 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Opis od lingwisty (korpus "Sherlock Holmes i Pstrokata Opaska"):
Czasem mam też potrzebę wrócić do wszystkich wystąpień jakiegoś specyficznego lematu. I to zasadniczo jest możliwe, tylko nie działa… Interesuje mnie np. znalezienie wszystkich realizacji lematu “zły” w czterech przerobionych przeze mnie tekstach. Wybieram tę grupę tekstów (po fladze). Klikam na wybrany lemat w kolumnie po lewej. U dołu, pod tekstem z korpusu pojawiają się nowe przyciski/hiperlinki, które rokują, że uda mi się przejrzeć teksty pod kątem “złych”. Niestety po kliknięciu “następne słowo wsd_zły_adj»” okazuje się, że nie mogę wrócić do poprzedniego, ani nie mogę też iść do kolejnego, bo przyciski nie działają. To najwyraźniej hiperlinki jednorazowego użytku. (jeszcze zabawniej rzecz przedstawia się z “być” - bo już w pierwszym tekście mam przynajmniej trzy użycia tego czasownika, ale automatycznie mogę dotrzeć tylko do dwóch pierwszych)
Możliwości wyszukiwania po tagach [AUX] w ogóle nie ma. A to by było przydatne, bo główne kontrowersje, jakie mamy i które tutaj rozstrzygamy, dotyczą właśnie wyrazów oznaczanych tymi tagami.

Also available in: Atom PDF