Zadanie #8697

Dodać pole User w perspektywie importu anotacji

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:PrzypisanyStart date:23 Aug 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Wojtek Rauk% Done:

0%

Category:-
Target version:Bundle #007 — wsd annotation

Description

Dodać pole User do ustawienia wartości user_id dla importowanych anotacji. Lista powinna zawierać listę wszystkich użytkowników przypisanych do korpusu oraz właściciela korpusu. Domyślną wartością jest aktualnie zalogowany użytkownik.

Screenshot from 2018-08-23 12-36-47.png (160 KB) Michał Marcińczuk, 23 Aug 2018 12:33

Also available in: Atom PDF