Zadanie #8694

Refaktoring Ajax_annotation_edit_delete

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago.

Status:NowyStart date:17 Aug 2018
Priority:PilnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Do zrobienia:
  • podział na osobne akcje — jedna akcja na plik ajax,
  • implementacja customPermissionRule.

Also available in: Atom PDF