Zadanie #8673

Story #8612: Wersje językowe dokumentów

Wprowadzić trzy-znakowy symbol języka

Added by Michał Marcińczuk about 5 years ago. Updated about 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:13 Jul 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:16.00 hours
Target version:Bundle #010 — Tomek B.

Description

  1. Zamienić kod języka na symbol 3-znakowy (reports.lang) zgodnie ze standardem https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Languages/List_of_ISO_639-3_language_codes_used_locally_by_Linguist_List
  2. Należy przygotować update, który zaktualizuje kody dla obecnych raportów, głownie korpus BSNLP 2017 shared task.
  3. Listę możliwych wartości wstawić do tabeli langs z https://github.com/djevans/iso_639_3/blob/master/csv/iso-639-3-basic.csv
  4. Dodać edycję pola lang w metadanych z możliwością wyszukiwania wartości https://silviomoreto.github.io/bootstrap-select/examples/

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk about 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 70

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk about 5 years ago

  • % Done changed from 70 to 80

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk about 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 80 to 100

#4 Updated by Michał Marcińczuk about 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF