Zadanie #8672

Story #8612: Wersje językowe dokumentów

Do tabeli reports dodać pole parent_report_id i możliwość edycji w metadanych

Added by Michał Marcińczuk about 5 years ago. Updated about 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:13 Jul 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:8.00 hours
Target version:Bundle #010 — Tomek B.

Description

parent_report_id może mieć wartość null.

Dodać możliwość edycji w metadanych. Kontrolka do wyboru id powinna działać analogicznie do kontrolki na Redmine do ustalnie zagadnienia nadrzędnego, tj. przy wprowadzaniu id lub nazwy powinna pojawić się panel z przefiltrowaną listą podpowiedzi. Można wykorzystać Live search z https://silviomoreto.github.io/bootstrap-select/examples/.

Jeżeli ustawiony jest parent_report_id powinna zostać wyświetlona nazwa nadrzędnego dokumentu i link do przejścia do tego dokumentu.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk about 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 70

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk about 5 years ago

  • % Done changed from 70 to 90

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk about 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 90 to 100

#4 Updated by Michał Marcińczuk about 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF