Zadanie #8667

Ajax_report_update_annotation — zaktualizować zmiany w tabeli z atrybutami po zmianie typu anotacji

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago.

Status:NowyStart date:05 Jul 2018
Priority:PilnyDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-
Target version:-

Description

Aktualizowany jest typ anotacji po nazwie, a teraz powinien być aktualizowany po identyfikatorze typu anotacji.

Also available in: Atom PDF