Zadanie #8666

Lista zmian w bazie danych potrzebnych do aktualizacji zmian związanych z WSD.

Added by Mikołaj Szewczyk about 5 years ago. Updated about 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:04 Jul 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

0%

Category:-
Target version:Bundle #007 — wsd annotation

update_079_import_annotations.sql (173 Bytes) Mikołaj Szewczyk, 04 Jul 2018 10:27

update_078_annotation_types_attributes (1.33 KB) Mikołaj Szewczyk, 04 Jul 2018 10:27

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk about 5 years ago

1. update_078_annotation_types_attributes.sql
2. update_079_import_annotations.sql

#2 Updated by Michał Marcińczuk about 5 years ago

 1. documentations/sql/update_076_roles.sql
 2. documentations/sql/update_077_tagsets.sql
 3. documentations/sql/update_078_message_null.sql
 4. documentations/sql/update_078_annotation_types_attributes
 5. documentations/sql/update_079_import_annotations.sql

#3 Updated by Michał Marcińczuk about 5 years ago

git diff --name-status dev..master | grep documentations
D  documentations/sql/update_076_roles.sql
D  documentations/sql/update_077_tagsets.sql
D  documentations/sql/update_078_annotation_types_attributes
D  documentations/sql/update_078_message_null.sql
D  documentations/sql/update_079_import_annotations.sql

#4 Updated by Michał Marcińczuk about 5 years ago

 • Status changed from Nowy to Rozwiązany
 • Target version set to Bundle #007 — wsd annotation

#5 Updated by Michał Marcińczuk about 5 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF