Zadanie #8662

Weryfikacja dostępu do perspektywy WSD przez użytkownika nie będącego adminem, właścicielem ani managerem korpusu

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated about 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:21 Jun 2018
Priority:PilnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Bundle #007 — wsd annotation

Description

Agnieszka napisała:

Nawet jeśli wybiorę 2.0, to pokazuje mi się, że dane są dla mnie niedostępne i pokazuje się pasek wczytujący dane - i tyle. Jestem zalogowana jako ja i z tego, co pamiętam, Marcin, jako admin, dodawał mi możliwość przeglądania, oceniania i porównywania zgodności.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

Dodać obsługę ról loggedn i public, które mogą być przypisane do persepktyw w korpusie, do mechanizmu sprawdzania praw dostępu.

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk about 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF