Zadanie #8661

Zarządzanie zależnościami przy użyciu biblioteki Composer

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated about 5 years ago.

Status:RozwiązanyStart date:14 Jun 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:16.00 hours
Target version:Bundle #009 — docker

Description

W ramach wdrożenia biblioteki trzeba uporządkować biblioteki z PEAR. To co zostało przeniesione na https://packagist.org/ zastąpić alternatywną biblioteką. To co zostało porzucone dołączyć do repo Inforexa.

inforex_docker_dev_no_pear.zip - Docker w wersji dev niewykorzystujący PEARa (8.18 MB) Mikołaj Szewczyk, 09 Jul 2018 10:06

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 40

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk about 5 years ago

Composer nie okazał się pomocny w tym zadaniu. Potrzebne biblioteki znajdują się w /home/inforex/engine/include/dependencies/.

Also available in: Atom PDF