Zadanie #8641

Ręcznie zweryfikować akcje ajax, które nie zostały znalezione Diagnostics — ajax use

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:14 May 2018
Priority:WysokiDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:16.00 hours
Target version:Bundle #006

Description

Na stronie "Diagnostics — ajax use" widać kilkanaście ajaxów, dla którch nie zostały znalezione wywołania. Wynik analizy należy opisać w komentarzu.

Ajax_access.pdf (20.4 KB) Mikołaj Szewczyk, 18 May 2018 16:20

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 30

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • File Ajax_access.pdf added
  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 30 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF