Zadanie #8638

Lista ról dla poszczególnych korpusów na stronie user_roles

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:11 May 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:8.00 hours
Target version:Bundle #006

Description

Jeżeli użytkownik nie jest administratorem, to należy wyświetlić listę korpusów, do których ma dostęp z informacją, jakie role w ramach danego korpusu posiada.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 90

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 90 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF