Zadanie #8637

Informowanie o braku uprawnień do wywołania ajax-u

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:11 May 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:8.00 hours
Target version:Bundle #006

Description

Należy zaktualizować sposób informowania o braku odpowiednich uprawnień do wywołania ajax-u.

Do zrobienia:
  1. Zmienić okno dialogowe na styl Bootstrap-a
  2. Treść okna analogiczna do tej pokazywanej przy braku dostępu do strony (załącznik)
  3. Upewnić się, że komunikat o braku uprawnień pojawi się na oknie dialogowym z formularzem. Obecne okno dialogowe informujące o braku uprawnień pojawiało się pod oknem dialogowym formularza, przez co nie było widoczne dla użytkownika.

Screenshot from 2018-05-11 15-28-41.png (26.9 KB) Michał Marcińczuk, 11 May 2018 15:31

History

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 70

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 70 to 100

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF