Zadanie #8634

Story #8630: Tagowanie korpusu Sherloka Holmesa znaczeniami słów

Perspektywa do wczytania anotacji z pliku ccl

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:09 May 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

100%

Category:-Estimated time:20.00 hours
Target version:Bundle #007 — wsd annotation

Description

Opcje wczytywania anotacji z pliku ccl:
 • wybór zbioru anotacji, z którego mają być brane typy anotacji,
 • opcja "ignore duplicated annotations" — wybranie opcji powoduje pominięcie istniejących anotacji o tych samych granicach i typach,
 • opcja "ignore unknown annotation types" — jeżeli opcja zostanie wybrana, to dla nieistniejących typów anotacji zostanie wygenerowana informacja o braku typu, ale dodawanie anotacji nie zostanie przerwane, a jeżeli opcja nie zostanie wybrana to brak typu anotacji przerywa dodawanie anotacji,
 • wybór w jakim stage mają być dodane anotacje — new, final, agreement,
 • wybór źródła anotacji — user, bootsrapping, auto.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Target version set to Bundle #007 — wsd annotation

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Estimated time set to 20.00

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 0 to 30

#4 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 30 to 50

#5 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 50 to 80

#6 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • Status changed from Nowy to Gotowy
 • % Done changed from 80 to 100

#7 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Gotowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF