Story #8630

Tagowanie korpusu Sherloka Holmesa znaczeniami słów

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:09 May 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:-% Done:

100%

Category:-Estimated time:56.00 hours
Target version:Bundle #007 — wsd annotation

Description

Zapotrzebowanie

Projekt korpusu Sherloka Holmesa

Założenia

  1. Wgranie wszystkich jednostek leksykalnych i znaczeń dla określonej wersji Słowosieci
  2. Dodanie anotacji zczytanych z wgranego do Inforexa pliku ccl. Automatycznie powiązanie typów anotacji ze schematem do anotacji znaczeniami.
  3. Znakowanie powinno uwzględniać jednostki wielowyrazowe (zgodnie z plikami ccl)

sherlock.zip (855 KB) Michał Marcińczuk, 09 May 2018 15:28


Subtasks

Zadanie #8631: Zmiana klucza obcego w tabeli annotation_types_attributesZamknięty

Zadanie #8632: Wybór zbioru anotacji w perspektywie WSDZamknięty

Zadanie #8633: Skrypt do importu pliku sherlock.jsonZamknięty

Zadanie #8634: Perspektywa do wczytania anotacji z pliku cclZamknięty

Zadanie #8655: Podział typów anotacji ze względu na posZamkniętyMikołaj Szewczyk

Zadanie #8656: Znaczenia pomocnicze, które powinny być automatycznie dod...ZamkniętyMikołaj Szewczyk

Błąd #8657: Nie działa wybór znaczenia w perspektywie WSDZamkniętyMikołaj Szewczyk

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Description updated (diff)

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version set to Bundle #007 — wsd annotation

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Nowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF