Zadanie #8628

Dołączanie plików js i css na poziomie klasy PHP

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:08 May 2018
Priority:WysokiDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:24.00 hours
Target version:Bundle #006

Description

Przejrzeć plik inc_header2.tpl pod kątem warunkowego dołączania plików css i js. Pliki dołączane w kontekście konkretnej zastąpić metodami includeJs/includeCss z poziomu odpowiedniej strony lub podstrony.

Na przykład:

  {elseif $page == 'ner' }
    <link rel="stylesheet" href="libs/lobipanel/css/lobipanel.css"/>
    <script type="text/javascript" src="libs/lobipanel/js/lobipanel.js"></script>

przerobić na

$this->includeJs("libs/lobipanel/js/lobipanel.js");
$this->includeCss("libs/lobipanel/css/lobipanel.css");

w ramach Page_ner.

Wywołania includeJs i includeCss powinny być umieszczane w konstruktorze klasy. Wywołania tych metod należy przenieść we wszystkich klasach CPage. Zostanie to później wykorzystane do analizy zależności między CPage i plikami js i css.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Estimated time set to 24.00

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • Status changed from Przypisany to Rozwiązany

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF