Zadanie #8627

Sprawdzenie potencjalnych problemów z dostępem do akcji ajax

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:08 May 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:8.00 hours
Target version:Bundle #006

Description

Dla każdej pary klasa ajax i plik js należy:
  1. Ustalić, z poziomu jakiej strony wywoływana jest dana akcja, np. page_corpus_annotation_statistics.js => page_corpus_annotation_statistics.php => Page_corpus_annotation_statistics. Tam gdzie nie jest to możliwe oznaczyć, że wymagana jest ręczna weryfikacja.
  2. Sprawdzić, czy przecięcie wymaganych ról dla ajax i page nie jest puste.
  3. Jeżeli przecięcie jest puste oznaczyć jako błąd dostępu.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Estimated time set to 8.00

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF