Zadanie #8622

[Documents] Refaktoring strony z listą dokumentów

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago.

Status:PrzypisanyStart date:25 Apr 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Marcińczuk% Done:

0%

Category:-
Target version:Release TBD

Description

Refaktoring strony powinien uwzględniać:
  • Modularyzację kodu do obsługi filtrów,
  • Poprawę szybkości generowania listy filtrów i listy dokumentów,
  • Dodanie testów jednostkowych do testowania filtrów na poziomie kodu (akcja ajax_page_browse_get)

Do opracowania lista zagadnień

Also available in: Atom PDF