Zadanie #8616

Aktualizacja praw dostępu w klasach typu Ajax i CPage

Added by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:18 Apr 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:Bundle #006

Description

Zmiana sposobu przyznawania praw dostępu w klasach typu ajax i CPage według nowej metody tzn. dziedziczenia po CPageCorpus i CPageAdministration.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • Status changed from Nowy to Gotowy

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Target version changed from Release TBD to Bundle #006

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Gotowy to Zamknięty

Also available in: Atom PDF