Story #8612

Wersje językowe dokumentów

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:PrzypisanyStart date:13 Jul 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:48.00 hours
Target version:Bundle #010 — Tomek B.

Description

Zapotrzebowanie na funkcjonalność zgłoszone przez

 1. Tomek Bernaś

Założenia

 1. Dokument może mieć wiele wersji językowych.
 2. Każda wersja językowa może mieć własne metadane, np. autor tłumaczenia.
 3. Możliwość edycji tłumaczenia z podglądem na oryginalny dokument.
 4. Możliwość anotacji tłumaczeń na tych samych zasadach co oryginał.

Możliwa realizacja

 1. Wersja językowa realizowana jako osoby dokument (report)
 2. Możliwość anotacji i łączenia anotacji na tych samych zasadach co każdy dokument.
 3. Identyfikacja języka poprzez pole reports.lang.
 4. Metadane tłumaczenia na tych samych zasadach co metadane korpusu.
 5. Dodatkowe pole w reports do wskazania, czy dany dokument jest oryginałem czy tłumaczeniem.
 6. Eksport
  1. opcja eksportu tylko oryginałów
  2. opcja eksportu wszystkich dokumentów, łącznie z tłumaczeniami — dla tłumaczenia trzeba wskazać, który plik zawiera oryginał.
 7. Metadane tłumaczenia
  1. tłumaczenie dziedziczy wartości metadanych z orygnału — jak modelować?

Zadania

 1. Zamienić kod języka na symbol 3-znakowy (reports.lang) zgodnie ze standardem https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Languages/List_of_ISO_639-3_language_codes_used_locally_by_Linguist_List
 2. Listę możliwych wartości wstawić do tabeli langs z https://github.com/djevans/iso_639_3/blob/master/csv/iso-639-3-basic.csv
 3. Dodać edycję pola lang w metadanych z możliwością wyszukiwania wartości https://silviomoreto.github.io/bootstrap-select/examples/

Subtasks

Zadanie #8672: Do tabeli reports dodać pole parent_report_id i możliwość...ZamkniętyMikołaj Szewczyk

Zadanie #8673: Wprowadzić trzy-znakowy symbol językaZamkniętyMikołaj Szewczyk

Zadanie #8674: Perspektywa Edit translationZamkniętyMikołaj Szewczyk

Zadanie #8675: Perspektywa do wyświetlania metadanych, treści, obrazów i...ZamkniętyMikołaj Szewczyk

Zadanie #8676: Zarządzanie grafikamiZamkniętyMikołaj Szewczyk

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Description updated (diff)

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Description updated (diff)

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Nowy to Przypisany
 • Assignee changed from Michał Marcińczuk to Mikołaj Szewczyk
 • Target version set to Bundle #010 — Tomek B.
 • Estimated time set to 20.00

Also available in: Atom PDF