Zadanie #8611

Historia zmiany statusu flag — stronicowanie po stronie serwera

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:PrzypisanyStart date:16 Apr 2018
Priority:NiskiDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

30%

Category:-Estimated time:8.00 hours
Target version:Release TBD

Description

Przerobić stronę z listą zmiany status flag na stronicowanie po stronie serwera. W obecnej postaci wszystkie dane pobierane są do przeglądarki, a stronicowanie realizowane jest w JavaScript.

Cechy stronicowania:
  1. W momencie otwarcia strony tabelka z historią powinna dopasować się do wielkości okna.
  2. Po dopasowaniu tabelki należy wyliczyć liczbę wierszy, która zmieści się jednorazowo na stronie, ale nie mniej niż np. 10.
  3. Zmiana wielkości okna nie powinna wpłynąć na liczbę wyświetlanych wierszy.
  4. Odświeżenie okna przeładowuje stronę i przelicza liczbę wierszy wyświetlanych w tabelce.

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 30

Also available in: Atom PDF