Błąd #8606

Znikające wartości przycisków typu <input> w modalach.

Added by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:06 Apr 2018
Priority:NiskiDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:2.00 hours
Target version:Release TBD

Description

W niektórych modalach pojawiają się przyciski typu <input class = "button" value = "Confirm">. Po zamknięciu bootstrapowego modala czyszczone są wartości inputów. Trzeba zmienić ten mechanizm w taki sposób, żeby nie znikała treść takich przycisków.

np. modal New export na stronie z eksportami.
index.php?page=export&corpus=7

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • Status changed from Nowy to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF