Zadanie #8602

Problem z interpretacją niektórych znaków

Added by Marcin Oleksy over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:04 Apr 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Bundle #005

Description

W perspektywie Content tekst następujący po znaku "&" wyświetlany jest na bordowo, np.
http://www.nlp.pwr.wroc.pl/inforex/index.php?page=report&corpus=48&subpage=edit&id=127884

Zdiagnozować, dlaczego tekst po & wyświetlany jest na bordowo. Być może jest to kwestia ustawienia formatowania dla edytora. Jeżeli tak, to dla plain tekstów nie ma być formatowania, dla premorph i xml ma być xml.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Description updated (diff)
  • Status changed from Nowy to Przypisany
  • Assignee set to Mikołaj Szewczyk
  • Target version set to Bundle #005
  • Estimated time set to 4.00

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF