Błąd #8588

[Batch metadata] Obsługa błędów

Added by Michał Marcińczuk about 5 years ago. Updated about 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:29 Mar 2018
Priority:PilnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:Bundle #001

Description

Wystąpienie błędu powoduje "zawieszenie" się formularza. Jak na załączniku.

Przycisk Save pozostaje wskaźnikiem pracy.

Można testować na zadaniu #8587


Related issues

Related to Inforex - Zadanie #8558: Strona do masowej edycji metadanych Zamknięty 01 Mar 2018
Precedes Inforex - Błąd #8587: [Batch metadata] Pole Subcorpus powinno być nieaktywne pr... Zamknięty 30 Mar 2018 30 Mar 2018

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk about 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Michał Marcińczuk about 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF