Błąd #8587

[Batch metadata] Pole Subcorpus powinno być nieaktywne przy braku podkorpusów

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:30 Mar 2018
Priority:PilnyDue date:30 Mar 2018
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-
Target version:Bundle #001

Description

Jak korpus nie ma zdefiniowanych podkorpusów, to kolumna Subcorpus jest edytowalna, a użytkownik może wprowadzić dowolną wartość. To powoduje wyświetlenie błędu:

Wystąpił błąd przesyłania danych: MDB2_Error Object ( [error_message_prefix] => [mode] => 1 [level] => 1024 [code] => -3 [message] => MDB2 Error: constraint violation [userinfo] => _doQuery: [Error message: Could not execute statement] [Last executed query: UPDATE reports SET subcorpus_id = '' WHERE id = '121895'] [Native code: 1452] [Native message: Cannot add or update a child row: a 

Related issues

Related to Inforex - Zadanie #8558: Strona do masowej edycji metadanych Zamknięty 01 Mar 2018
Follows Inforex - Błąd #8588: [Batch metadata] Obsługa błędów Zamknięty 29 Mar 2018

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 100

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF