Zadanie #8582

Reaktywacja strony z testami sprawdzającymi poprawność danych

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:19 Mar 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Michał Marcińczuk% Done:

100%

Category:-
Target version:-

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 80

#2 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Zamknięty
  • % Done changed from 80 to 100

Also available in: Atom PDF