Zadanie #8580

Opcja wyboru warstwy tagowania przy eksporcie

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:09 Mar 2018
Priority:NormalnyDue date:14 Mar 2018
Assignee:Wojtek Rauk% Done:

0%

Category:-Estimated time:24.00 hours
Target version:Release TBD

Description

Dodać możliwość wyboru, jakie tagowanie ma być użyte do eksportu korpusu.

Zadania:
 1. Rozszerzyć mechanizm eksportu o możliwość przekazania, które tagowanie ma być użyte (CorpusExporter.export_document)
 2. Eksport wybranego tagowania:
  1. Tagger — oryginalny wynik tagowania (każdy dokument powinien mieć),
  2. User (agreement) — wybór użytkownika, który edytował tagowanie (widoczni tylko ci użytkownicy, którzy dodali przynajmniej jeden tag),
  3. Final — tagowanie po weryfikacji. Jeżeli dany dokument nie będzie zawierał tagowania Final, należy zignorować dany dokument i zgłosić błąd o braku anotacji Final,
  4. Final or tagger — eksportuje w pierwszej kolejności Final, a jeżeli Final nie jest dostępne dla danego dokumentu, to eksportuje Tagger.
 3. Dodać do GUI możliwość definicji, które tagowanie ma być eksportowane

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Przypisany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF