Zadanie #8559

Pakiet #8554: Wgrywanie dokumentów — oczytywanie metadanych z nazwy plików

Odczytywanie metadanych z nazwy pliku

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:01 Mar 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:16.00 hours
Target version:Bundle #001

Description

Na stronie "Metadata batch edit" dodać przycisk "Load metadata from filename". Po kliknięciu w przycisk powyżej tabeli z metadanymi pojawi się panel, w którym będzie można zdefiniować wzorzec parsowania. Wzorzec do parsowania będzie można ustalić używając interaktywny formularz.

Startowy formularz będzie składał się z dwóch dropboxów:
 • pierwszy zawiera listę pól metadanych korpusu,
 • drugi zawiera pozycje:
  • END -- koniec wzorca,
  • - -- separator elementu -
  • . -- j/w
  • _ -- j/w.

Po wyborze -, . lub _ pojawi się kolejna para dropboxów.

Dla każdego pola metadanych będzie wstawiany wzorzec dopasowujący sekwencję znaków innych niż następujący po nim separator.

Np.

[title][-][author][_][year][END]

Wygeneruje wzorzec:

([^-]+)[-]([^_]+)[_](.+)

W panelu formularza powinny być dostępne przyciski:
 • Apply -- zastosuje zdefiniowany wzorzec, rozpoznane metadane zapisze w odpowiednich kolumnach, które wystąpiły we wzorcu. Jeżeli dla dokumentu wzorzec nie został dopasownay to należy zaznaczyć na czerwono dany wiersz z komunikatem: Filename does not match to the pattern.
 • Hide -- ukrywa formularz.

Żeby zapisać metadane trzeba wcisnąć przycisk Save. Dobrze byłoby wstawić komunikat nad tabelą z metadanymi, o treści: Metadata were changed. Remeber to Save to changes.


Related issues

Related to Inforex - Zadanie #8589: [Batch metadata] - Pole 'ignore sequence' Zamknięty 29 Mar 2018
Related to Inforex - Zadanie #8590: [Batch metadata] Podgląd wartości filename w formularzu e... Zamknięty 29 Mar 2018
Related to Inforex - Zadanie #8591: [Batch metadata] Po zastosowaniu wzorca dla filename zmie... Zamknięty 29 Mar 2018

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 0 to 30

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 30 to 50

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 50 to 90

#4 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
 • % Done changed from 90 to 100

#5 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF