Zadanie #8558

Pakiet #8554: Wgrywanie dokumentów — oczytywanie metadanych z nazwy plików

Strona do masowej edycji metadanych

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:01 Mar 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:16.00 hours
Target version:Bundle #001

Description

Dodać stronę Metadata batch edit, na której będą wyświetlone metadane w postaci tabelarycznej:
 1. Wierszach dokumenty
 2. W kolumnach metadane.

Do wyświetlenia danych można użyć: https://handsontable.com/examples?manual-resize&manual-move&conditional-formatting&context-menu&filters&dropdown-menu&headers

Strona powinna mieć opcję zapisu wszystkich metadanych. Zapis powinien odbywać się ajaxowo. Na czas zapisu cały formularz może być zablokowany przez LoadingOverlay


Related issues

Related to Inforex - Błąd #8588: [Batch metadata] Obsługa błędów Zamknięty 29 Mar 2018
Related to Inforex - Błąd #8587: [Batch metadata] Pole Subcorpus powinno być nieaktywne pr... Zamknięty 30 Mar 2018 30 Mar 2018

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 0 to 70

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 70 to 90

#3 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
 • % Done changed from 90 to 100

#4 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to W toku
 • % Done changed from 100 to 90

W arkuszu wyświetlane są dokumenty, które mają wpis w tabeli z Custom metadata. Prawdopodobnie zamaist JOIN trzeba użyć LEFT JOIN.

#5 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 90 to 100

#6 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • Status changed from W toku to Rozwiązany

#7 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF