Zadanie #8557

Pakiet #8554: Wgrywanie dokumentów — oczytywanie metadanych z nazwy plików

Pole filename w tabeli reports

Added by Michał Marcińczuk over 5 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:01 Mar 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Bundle #001

Description

Dodać pole filename typu Text, w którym będzie zapisana nazwa pliku (bez rozszerzenia).

Po dodaniu pola należy uaktualnić:
 1. Edycję pola w widoku Metadata dokumentu,
 2. Zapisywanie pola podczas wgrywania dokumentów poprzez Upload
 3. Zapisywanie pola podczas importu z DSpace
 4. Zapisywanie pola podczas importu z Next Cloud

metadata-in-filename.zip (528 Bytes) Michał Marcińczuk, 22 Mar 2018 10:33

History

#1 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 0 to 70

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
 • % Done changed from 70 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to W toku
 • % Done changed from 100 to 90

Przy wgrywaniu dokumentów (Upload paczki zip) pole filename nie jest ustawiane. Wstawiana jest wartość NULL.

#5 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • Status changed from W toku to Rozwiązany
 • % Done changed from 90 to 100

#6 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF