Zadanie #8556

Lifting strony z Metadanymi dokumentu

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:02 Mar 2018
Priority:NormalnyDue date:02 Mar 2018
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Bundle #001

Description

Formularze na stronie z metadanymi dostosować do wyglądu Boostrap.

Po realizacji #8553 podmienić nazwy custom metadata z Column id na Field name. Jak opis pola należy wyświetlić treść Comment po separatorze ###. Treść przed ### stanowi nazwę opisową pola.

Zrzut ekranu z 2018-03-21 13-22-44.png (9.2 KB) Michał Marcińczuk, 21 Mar 2018 13:53

Zrzut ekranu z 2018-03-21 13-53-16.png (5.82 KB) Michał Marcińczuk, 21 Mar 2018 13:53


Related issues

Follows Inforex - Zadanie #8553: Obsługa wielowyrazowych nazw pól metadanych Zamknięty 01 Mar 2018

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

  • Target version changed from Release TBD to Bundle #001

#2 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • Status changed from Przypisany to Rozwiązany
  • % Done changed from 0 to 100

#3 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

Formularz nie wyświetla wartości Custom metadata z bazy danych.

#4 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

  • Status changed from W toku to Rozwiązany
  • % Done changed from 90 to 100

#5 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

  • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF