Zadanie #8555

Domyślna wartość dla własnych metadanych

Added by Michał Marcińczuk almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:ZamkniętyStart date:01 Mar 2018
Priority:NormalnyDue date:
Assignee:Mikołaj Szewczyk% Done:

100%

Category:-Estimated time:4.00 hours
Target version:Bundle #001

Description

Dodać opcję domyślnej wartości dla własnych pól metadanych. Opcja powinna być alternatywą dla pola null. Dostępna na poziomie całego korpusu.

Checkbox NULL zastąpić listą:

Default value:
* empty,
* [______] // <-- droplista dla pola typu Enum, dla pozostałych input do wpisania wartości.

History

#1 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Description updated (diff)

#2 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Tracker changed from Propozycja to Wsparcie
 • Description updated (diff)
 • Assignee set to Jan Wieczorek

Janku, zweryfikuj, czy o to chodzi. Jeżeli coś nie zostało ujęte, to dodaj w komentarzu.

#3 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Status changed from Nowy to Przypisany

#4 Updated by Michał Marcińczuk almost 6 years ago

 • Tracker changed from Wsparcie to Zadanie
 • Assignee changed from Jan Wieczorek to Mikołaj Szewczyk
 • Target version set to Bundle #001
 • Estimated time set to 4.00

#5 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 0 to 20

#6 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • % Done changed from 20 to 100

#7 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Przypisany to W toku
 • % Done changed from 100 to 90

Dodanie dokumentu Add document, w korpusie z Custom metadata typu Text i domyślną wartością kończy się błędem:
MDB2_Error Object ( [error_message_prefix] => [mode] => 1 [level] => 1024 [code] => -1 [message] => MDB2 Error: unknown error [userinfo] => _doQuery: [Error message: Could not execute statement] [Last executed query: EXECUTE mdb2_statement_mysql_1210c3665a04e652d8cb8f07ef42dce8411c3beeb8 USING @0] [Native code: 1364] [Native message: Field 'pole_text' doesn't have a default value]

#8 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • Status changed from W toku to Rozwiązany
 • % Done changed from 90 to 100

#9 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

#10 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Zamknięty to W toku
 • % Done changed from 100 to 90

Domyślne wartości dla pół typu TEXT powinny być fizycznie wstawiane do bazy danych, przy akcjach Add document (wyświetlenie w formularzu), Upload, Import (NextCloud i DSpace).

#11 Updated by Mikołaj Szewczyk over 5 years ago

 • Status changed from W toku to Rozwiązany
 • % Done changed from 90 to 100

#12 Updated by Michał Marcińczuk over 5 years ago

 • Status changed from Rozwiązany to Zamknięty

Also available in: Atom PDF